Tournoi Ginette Mazel 2018

logo tournoi Ginette Mazel Narbonne 2018

Photos & Vidéo

Vidéos tournoi préparatifs
photos tournoi préparatifs
photos tournoi préparatifs
photos tournoi recompenses
photos tournoi soiree

Clubs engagés & Chiffres

  • équipes engagées Tournoi Ginette Mazel 2018
  • Les chiffres du Tournoi 2018

Palmarès

  • équipes engagées Tournoi Ginette Mazel 2018